สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด ลำปาง

ต่อให้เราจะก้าวเร็วแค่ไหน เมื่อมาถึงลำปางก็ดูคล้ายจะกลายเป็นคนเดินช้าที่อยากจะค่อยๆ ซึมซับและสัมผัสความสวยงามของเมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลาแห่งนี้