สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด จันทบุรี

   วัดทองทั่ว

  รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :

  วัดทองทั่ว ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ตำบล คลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันออกไปประมาณ 4-5 กิโลเมตร วัดทองทั่วเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความเจริญรุ่งเรื่องมาช้านาน และเป็นโบราณสถานที่มีอายุกว่าพันปี

  ตามประวัติกล่าวไว้ว่าวัดแห่งนี้มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เดิมชื่อ วัดเพนียด บริเวณใกล้วัดยังมีหลักฐานกำแพงเมืองปรากฏอยู่ โดยมีหลักฐานเก่าที่สันนิษฐานว่าเป็นวัดโบราณสมัยอยุธยา ตัวอย่างเช่น ใบเสมาของอุโบสถเก่าเป็นแบบใบเสมาคู่ และพระพุทธรูปหล่อทองสัมฤทธิ์องค์หนึ่งภายในวัด ซึ่งเป็นลักษณะของพระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนปลาย

  วัดแห่งนี้เป็นพระอารามหลวงสมัยอยุธยาอย่างแท้จริง เนื่องจากพบใบสีมาคู่เก่าแก่รอบพระอุโบสถทั้ง 8 ทิศ ตามลักษณะใบสีมาจัดอยู่ในสมัยนิยมอยุธยา มีรูปเทวดาถือดอกบัว 2 ดอก แยกออกซ้ายขวา

  พระอุโบสถ ภายในวัดแห่งนี้ ปรากฏโครงสร้างศิลปะเดิมอยู่ในสมัยอยุธยา แต่ในปัจจุบันได้มีการต่อเติมเปลี่ยนแปลง ทำให้มีการผสมระหว่างศิลปะเดิม มีลักษณะเป็นที่นิยมในสมัยอยุธยา และศิลปะใหม่ที่ถูกสร้างแทนที่ไปตามสมัยนิยมนั้นๆ ส่วนภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธสุวรรณมงคลศากยมุนีศรีสรรญเพ็ชญ์ หรือ หลวงพ่อทอง เป็นพระพุทธรูปโบราณสมัยอยุธยาที่มีอายุเก่าแก่คู่มากับพระอุโบสถ

  วัดทองทั่วแห่งนี้ กรมการศาสนาได้ออกหนังสือรับรองสภาพวัดว่าได้ตั้งวัดขึ้นเมื่อ พ.ศ.2310 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.2318 เพื่อรับรองว่า วัดทองทั่ว เป็นวัดสมบูรณ์ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ.121 โดยกรมศาสนา นักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมและสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ได้ทุกวัน ไม่มีวันหยุด โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเข้าเยี่ยมชมแต่อย่างใด