สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด ลำปาง

      พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี

    รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :

    ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองลำปาง พิพิธภัณฑ์บอกเล่าความเป็นมาและต้นกำเนิดของชามตราไก่ ชามที่มีต้นกำเนิดมาจากนครลำปาง การแสดงนิทรรศการต้นกำเนิดเซรามิกเพื่อการส่งออก อนุสาวรีย์ผู้ค้นพบแร่ดินขาว สาธิตการผลิตเซรามิคชามไก่แบบดั้งเดิม ชามไก่ที่เล็กที่สุดในโลก เตามังกรโบราณที่มีอายุเก่าแก่ การผลิตถ้วยขนม และร้านจำหน่ายเซรามิคในเครือโรงงานเซลามิคธนบดี เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดลำปาง และเปิดให้ชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ค่าเข้าชม เยาวชนอายุ 12-18 ปี คนละ 25 บาท ผู้ใหญ่ 50 บาท นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนละ 100 บาท www.dhannabadeeceramicmuseum.com