สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด ลำปาง

      เขื่อนกิ่วลม

    รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :

    อยู่ในเขตอำเภอเมือง และอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท แต่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมชลประทาน บริเวณเหนือเขื่อนเป็นอ่างเก็บน้ำ เหมาะแก่การล่องเรือหรือแพ เพราะมีทัศนียภาพสวยงาม การล่องแพใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งวัน มีสถานที่น่าสนใจ เช่น แหลมชาวเขื่อน ผาเกี๋ยง ผางาม ทะเลสาบสบพุ หมู่บ้านชาวประมง บ้านสา ฯลฯ ติดต่อบริการล่องแพได้ที่บริเวณเขื่อน หน่วยงานราชการสามารถทำหนังสือขออนุญาตเข้าพักบ้านพักรับรองของกรมชลประทาน ซึ่งต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน โทร. 0-5422-3772 บริเวณสโมสรมีสนามกอล์ฟ 18 หลุม เปิดบริการแก่บุคคลภายนอก โทร. 0-5425-5195 www.rid.go.th สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปหากต้องการพักค้างคืนสามารถเลือกล่องแพไปพักที่แพชาวเขื่อน-กิ่วลมรีสอร์ท ซึ่งมีที่พักเป็นบังกะโลตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเลสาบ โทร. 0-5422 -3772, 0-5433-4393 (หลัง 18.00 น.) ล่องแพและค้างคืนบนแพวังแก้ว ซึ่งเป็นแพติดเครื่องยนต์ หรือค้างคืนที่เกาะวังแก้วรีสอร์ท ติดต่อได้ที่ โทร. 0-5422-3733, 0-5432-5645, 08-9854-1293 การเดินทาง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 38 กิโลเมตร -รถยนต์ ใช้ถนนสายลำปาง-งาว แยกซ้ายตรงหลักกิโลเมตรที่ 623-624 เข้าไป 14 กิโลเมตร รวมห่างจากตัวเมือง 38 กิโลเมตร -รถประจำทาง ขึ้นที่ท่ารถประตูชัย รถเข้าไปจอดส่งถึงในตัวเขื่อน หรือหากจะต้องเช่าเหมาจากอำเภอเมืองลำปาง ราคา 300-400 บาท