สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด ลำปาง

      พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน

    รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :

    “หอปูมละกอน” พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต แห่งแรกของจังหวัด ตั้งอยู่ภายในอาคารเทศบาลนครลำปาง นำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของนครลำปาง โดยรูปแบบภายใน แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน อยู่บริเวณชั้น 1 ของอาคาร อาทิ การแสดงผลงานของกลุ่มครูศิลป์แผ่นดินล้านนา ให้ได้ชื่นชมอย่างหลากหลาย และส่วนการจัดแสดงนิทรรศการถาวร อยู่บนชั้น 2 ของอาคาร จัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของลำปางในอดีต เปิดให้ชมในวันพุธ-วันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์ อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 5423 7237 ต่อ 1102 www.lampangcity.go.th