สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด เพชรบูรณ์

   วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

  รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :

  พุทธธรรมสถานพระธาตุผาซ่อนแก้ว ตั้งอยู่บนเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง ตำบลแคมป์สน มีบริเวณราว 91 ไร่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 เพื่อเป็นที่สอนปฏิบัติการเจริญสติปัฏฐาน 4 ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อจาก "พุทธธรรมสถานพระธาตุผาซ่อนแก้ว" มาเป็น “วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว”

  สถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามและเงียบสงบ มีภูเขาที่สูงใหญ่ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม และบนยอดเขาสูงตระหง่านนั้น มีถ้ำอยู่บนปลายยอดเขา ซึ่งมีชาวบ้านทางแดงหลายคน ได้เห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้า และลับหายเข้าไปในถ้ำบนยอดผา ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา และต่างถือว่าเป็นสถานที่มงคล มีความศักดิ์สิทธิ์และเรียกตาม ๆ กันว่า “ผาซ่อนแก้ว”

  สถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้มีอาคารปฎิบัติและบรรยายธรรม และอาคารที่พักผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อรองรับผู้อบรมภาวนาในแนวสติปัฎฐาน 4 วัดยังมีการจัดหลักสูตรปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สนใจ โดยสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ของวัด ที่ www.phasornkaew.org

  นอกจากจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม แล้วยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสถานที่สำคัญภายในวัด ได้แก่
  1.เจดียฺพระธาตุผาแก้ว บริเวณใต้ฐานพระเจดีย์จะใช้เป็นที่เก็บรวบรวมหลักธรรมคำสอน, ภาพปริศนาธรรม และเป็นที่เจริญสติภาวนาสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป
  2.ศาลาปฎิบัติธรรม (ศาลาพระหยกเขียว) เป็นศาลารูปทรงจัตุรัสโปร่ง รายรอบด้วยบานกระจกขนาดใหญ่ เพื่อให้สัมผัสกับธรรมชาติของขุนเขาอันเขียวชอุ่ม พร้อมทั้งมีสวนดอกไม้นานาพันธุ์โดยรอบ
  3.พระพุทธเลิศรัตนโชติมณี หรือ "พระหยกเขียว" เป็นพระพุทธรูปหยกปางมารวิชัย ซึ่งเป็นศิลปะสมัยเชียงแสน แกะสลักจากหยกเขียวทั้งก้อน ที่พระเศียรได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
  4.พระพุทธรัตนสัมฤทธิ์ผล หรือ "พระหยกขาว" เป็นพระพุทธรูปหยกปางขัดสมาธิเพชรสร้างตามรูปแบบศิลปะ คันธาระ พระเศียรขององค์พระ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
  5.ลานโพธิ์ บริเวณลานโดยรอบ จะมีต้นศรีมหาโพธิ์ปลูกไว้ นำมาปลูกเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวศรัทธา เพราะถือเป็นต้นไม้ที่ได้ให้ร่มเงาแด่พระพุทธองค์ และได้ทรงตรัสรู้ธรรมภาย ใต้ร่มโพธิ์ ใช้ทำพิธีเวียนเทียน ผู้ปฏิบัติธรรมยังใช้เป็นสถานที่เดินจงกรมในการเจริญสติอีกด้วย 6.พระบรมสารีริกธาตุ 7.ลานพระสีวลี ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูป พุทธมหาสาวก พระสีวลี