สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด เพชรบูรณ์

   อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ

  รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :

  สร้างขึ้นเพื่อเทิดทูนวีรกรรมของพลเรือน ตำรวจ ทหาร ผู้พลีชีพในการสู้รบเพื่อปกป้องพื้นที่ในเขตรอยต่อ 3 จังหวัด คือ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และเลย ตั้งแต่พ.ศ. 2511-2525 สร้างด้วยหินอ่อนเป็นรูปสามเหลี่ยมสูง 24 เมตร หมายถึง การปฏิบัติการร่วมกันระหว่างพลเรือน ตำรวจ ทหารในปี พ.ศ. 2524 ผนังภายในบันทึกประวัติอนุสรณ์สถานและรายชื่อวีรชนผู้เสียสละไว้ด้วย นอกจากจะเป็นบันทึกสำคัญทางประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งที่จารึกรายชื่อผู้เสียสละเพื่อประเทศของเรา ในการต่อสู้ระหว่างความแตกต่างทางความคิดสำหรับลัทธิการปกครองในประเทศไทยแล้ว อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ ยังเป็นจุดท่องเที่ยว จุดชมวิว จุดเรียนรู้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่สำคัญ และจุดซื้อของฝากของขวัญ ของผู้ที่มาเยี่ยมชม ทำให้กลายเป็นสถานที่ที่มอบอรรถรสแห่งการท่องเที่ยวได้ครบถ้วนทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ที่แวะเข้ามาเที่ยวชม

  อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ ตั้งอยู่บนยอดเขาค้อที่ระดับความสูง 1174 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งเป็นจุดสูงที่สุดในบริเวณเขาค้อ บริเวณอนุสรณ์สถาน ประกอบด้วย พิพิธภัณ์อาวุธ ที่แสดงยุทโธปกรณ์จำนวนมากที่ทหาร ตำรวจ พลเรือน และราษฎรอาสา ใช้ในการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์บนเขาค้อ เช่น เฮลิคอปเตอร์ เครื่องบินเล็ก รถถัง ปืนใหญ่ ปืนกล และเครื่องจักร อาวุธเหล่านี้ แม้จะเป็นอนุสรณ์จากบรรพชน แต่ก็สามารถสร้างความตื่นตาตื่นใจกับเด็กๆ ที่ได้มาเที่ยวชมและรับรู้ นอกจากนี้ยังมีฐานกรุงเทพ ฐานอิทธิ ที่ใช้เป็นฐานสำคัญในการสู้รบ และตัวอนุสรณ์สถานรูปทรงแท่งสามเหลี่ยมทรงสูง ที่มีความหมายเฉพาะตัวซ่อนอยู่

  รอบๆ อนุสรณ์สถาน สามารถชมวิวบริเวณรอบเขาค้อได้โดยทั่ว เนื่องจากอยู่บนยอดเขาที่สูง จึงสามารถมองเห็นวิวได้เกือบทุกจุด รวมถึงสามารถชมทะเลหมอกในตอนเช้าๆ ได้อีกด้วย