สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด เลย

      แก่งคุดคู้

    รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :

    แก่งคุดคู้ ห่างจากตัวอำเภอเชียงคานประมาณ 3 กิโลเมตร หากใครมาเที่ยวเชียงคาน มักจะไม่พลาดที่ จะ เดินทางไปยลโฉม ความสวยงามของแก่งคุดคู้ ก่งขนาดใหญ่ แห่งหนึ่งของไทย ที่เกิดจากการทอดตัว ของ แนวหิน ลงใน แม่น้ำโขง ประกอบด้วย หินก้อนใหญ่ ๆ เป็นจำนวนมากจากการที่หินเหล่านี้อยู่ใต้น้ำเป็นเวลานาน ทำให้หินเหล่านี้มีสีสัน ไปต่าง ๆ ตัวแก่ง กว้างใหญ่เกือบจรดสองฝั่งแม่น้ำโขง มีกระแสน้ำไหลผ่านไป เพียง ช่องแคบ ๆ ใกล้ฝั่งไทยเท่านั้นเอง ซึ่งกระแสน้ำเชี่ยวกราก เวลาที่เหมาะจะชมแก่งคุดคู้ที่สุดคือ เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นเวลาที่น้ำแห้ง มองเห็นเกาะแก่งชัดเจน และสามารถเดินลงไปเพื่อสัมผัสบรรยากาศ ของริมน้ำโขงได้อย่างใกล้ชิดได้ ซึ่งบริเวณนี้จะเป็นหาดทรายกว้างและหิน ก้อนกลมเงาเรียงรายกันนับ ร้อยนับ พันก้อน มีศาลาชมวิว บรรยากาศดีมาก ลมเย็นสบาย มองออกมาจากศาลา ไปทางลำน้ำ จะเห็นโขดหินคล้ายๆ กับ สันเขื่อน ที่วางขวางลำน้ำ จุดนี้แหละที่เป็นที่มาของคำว่า “แก่งคุดคู้” บริเวณแก่งมีร้านอาหารบริการนักท่องเที่ยว บริการเรือยนต์ล่อง บริการมีแพลากบริการนักท่องเที่ยวให้ ได้สัมผัสกับธรรมชาติริมสองฝั่งโขง การเดินทางไปแก่งคุดคู้ จากตัวอำเภอเชียงคานนักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถสายรอบเมืองไปแก่งคุดคู้ได้ซึ่งห่างจากตัวอำเภอเชียงคาน ประมาณ 3 กิโลเมตร