สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด สมุทรสงคราม

      อาสนวิหารพระแม่บังเกิด

    รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :

    ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลบางนกแขวก โบสถ์นี้เป็นสถานที่สักการะอันศักดิ์สิทธิ์ของคริสตชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2433 (ค.ศ. 1890) โดยบาทหลวงเปาโลซัลมอน มิชชันนารีชาวฝรั่งเศส โดยได้รับทุนสนับสนุนจากญาติพี่น้องของท่านในประเทศฝรั่งเศส คณะมิซซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส กรุงโรม รวมไปถึงผู้ใจบุญในกรุงเทพฯ อาสนวิหารแห่งนี้ใช้เวลาสร้างถึง 6 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์ ได้มีการทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2439 (ค.ศ.1896) ตัวตึกเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ฉาบด้วยปูนตำกับน้ำเชื่อมประสานจากอ้อยใสสีดำ ภายในประดับด้วยภาพกระจกสีสวยงดงามจากประเทศฝรั่งเศส เนื่องจากมีผู้สร้างประสงค์ให้เป็นอาสนวิหารของพระนางมารีย์ผู้ที่ชาวคาธอลิกนับถือเป็นแม่พระบังเกิด ภาพฝาผนังจึงเป็นเรื่องราวของพระนางมารีย์พรหมจรรย์จากพระคัมภีร์ นอกจากนี้ยังมีภาพของนักบุญชายหญิง รูปปั้น ธรรมาสน์เทศน์ อ่างล้างบาป ขาเทียนลักษณะต่างๆ และรูปแกะสลักบรรยายเกร็ดประวัติในพระคัมภีร์คริสตศาสนา นับเป็นโบสถ์ที่มีความสวยงามไม่ไกลจากริมฝั่งแม่น้ำ สามารถเลือกชมตัวโบสถ์ได้หลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นการนั่งริมน้ำเพื่อสัมผัสบรรยากาศสบายๆหรือชมจากอีกฟากฝั่งของแม่น้ำ ด้วยความที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิดที่บางนกแขวกแห่งนี้มีประวัติการก่อสร้างที่ยาวนานกว่าร้อยปี และมีการประดับตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอย่างอลังการ จึงได้ชื่อว่าเป็นวัดที่สวยงามและเก่าแก่ที่สุดของชาวคาธอลิกในประเทศไทย การเข้าชมควรติดต่อขออนุญาตจากบาทหลวงผู้รับผิดชอบก่อนล่วงหน้าเพื่อติดต่อวิทยากรบรรยาย ติดต่อได้ที่ โทร. 0-3476-0347 ทั้งนี้ ผู้มาเยี่ยมชมควรหลีกเลี่ยงวันจันทร์และอังคารเพราะจะมีการทำพิธีสำคัญเป็นประจำ และควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อย การเดินทาง ให้ไปตามเส้นทางสายสมุทรสงคราม-บางนกแขวก (เส้นทางเดียวกับอุทยาน ร. 2) เข้าไปประมาณ 5 กิโลเมตร อาสนวิหารแม่พระบังเกิดอยู่เลยแยกสะพานสมเด็จพระอัมรินทร์ไปประมาณ 100 เมตร