สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด สมุทรสงคราม

      วัดอินทาราม

    รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :

    วัดอินทารามตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นวัดเก่าแก่สร้างเมื่อปี พ.ศ.2300 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่มาปฏิสังขรณ์ใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 3 พระอุโบสถสร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง สร้างด้วยการก่ออิฐถือปูน หลังคาเป็นเครื่องไม้มุงด้วยกระเบื้องดินเผาลดชั้น ไม่มีช่อฟ้าใบระกา ปั้นลมมีเครื่องถ้วยจีนติดประดับเป็นแถว ด้านนอกมีกำแพงแก้วเตี้ยๆ ล้อมรอบ ปัจจุบันเหลือเฉพาะด้านหน้าเป็นซุ้มประตูกำแพงแก้วทรงโค้งยอดแหลมอยู่ 1 ซุ้ม บริเวณมุมกำแพงแก้วมีเจดีย์มุม เหลือเฉพาะด้านหน้า 2 องค์ เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนบ่อมุมไม้สิบสอง และปรางค์ย่อมุมไม้ยี่สิบ ที่บานประตูและหน้าต่างของพระอุโบสถนั้นเป็นไม้สักแกะสลักสุภาษิตสอนใจ สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดนี้ ได้แก่ พระพุทธรูปหลวงพ่อโตอายุกว่า 300 ปีที่ประดิษฐานอยู่คู่วัดแห่งนี้ นอกจากนั้นทางวัดได้จัดให้มีกิจกรรมการทำบุญสร้างกุศลหลายรูปแบบ อาทิเช่น จัดให้มีพิธีลอดใต้โบสถ์สะเดาะเคราะห์ อุ้มพระประจำวันเกิด ตักบาตรข้าวสาร ทำบุญไหว้พระเสริมบารมี เสี่ยงเซียมซีซึ่งที่นี่กล่าวขานกันว่าแม่นมาก ในวัดยังมีตลาดน้ำเล็กๆ ที่นักท่องเที่ยวสามารถหาอาหารทานกันได้ และผลไม้ท้องถิ่นให้ได้เลือกซื้อหากัน ที่ท่าน้ำของวัดเป็นอุทยานปลาตะเพียนให้นักท่องเที่ยวสามารถให้อาหารปลา ยังมีพื้นที่ส่วนหนึ่งของวัดที่จัดให้เป็นศูนย์ฟื้นฟูสภาพจิตใจที่ใช้สมุนไพรควบคู่กับการปฏิบัติธรรมรักษาผู้ติดยาเสพติด อีกทั้งยังมีโครงการที่จะจัดทำพิพิธภัณฑ์เรือโบราณในอนาคต กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดอินทรารามเป็นโบราณสถานของชาติและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข 325 (ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ) เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานพระศรีสุริเยนทร์ ลงสะพานแล้วเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 3062 เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 2002 ผ่านโรงพยาบาลอัมพวา แล้วไปตามทางหลวงหมายเลข 2007 หรือใช้รถประจำทางสาย 8030 สมุทรสงคราม-ท่าเรือวัดแก้วเจริญ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทร 0 3476 0888, 0 3473 5505