สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด สมุทรสงคราม

      วัดเจริญสุขาราม

    รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :

    วัดเจริญสุขารามวรวิหาร เป็นวัดที่อยู่ติดคลองบางนกแขวก(คลองดำเนินสะดวก) ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เดิมเป็นวัดร้างเก่าแก่ ไม่มีหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้างและสร้างมาตั้งแต่เมื่อใด จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2426 ชาวบ้านได้มีการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่เรียกกันว่า "วัดกลางคลอง" หรือ "วัดต้นชมพู่" และต่อมาเมื่อกระทรวงเกษตราธิการ ได้ สร้าง "ประตูน้ำขึ้นบางนกแขวก" ขึ้นในปี พ.ศ. 2451 จึงเรียกกันว่า "วัดประตูน้ำบางนกแขวก" "ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็น "วัดเจริญสุขาราม" จนทุกวันนี้ วัดเจริญสุขารามได้รับการยกฐานะเป็นอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารในปี พ.ศ.2500 สิ่งที่น่าสนใจคือตัวอุโบสถที่มีเอกลักษณ์การก่อสร้างที่เป็นศิลปะเฉพาะตัว นั่นก็คือหลังคาสร้างเป็นรูปโค้งคล้ายประทุนเรือ ซึ่งเป็นอุโบสถแห่งเดียวของจังหวัดสมุทรสงครามที่สร้างแบบนี้ ภายในโบสถ์ประดิษฐานหลวงพ่อโตลักษณะเป็นพระปฏิมากรสมัยสุโขทัย สร้างด้วยศิลาแลงขนาดหน้าพระเพลากว้าง 178 เซนติเมตร สูงจากพื้นรองประทับถึงจุฬา 208 เซนติเมตร มีเรื่องเล่าขานกันมาว่าเป็นพระประธานองค์เดียว ที่ในสมัยของสงครามโลกครั้งที่ 2 โดนระเบิดแล้วไม่เกิดความเสียหาย จึงมีพุทธศาสนิกชนมากราบสักการะบูชาในความศักสิทธิ์กันตลอดเวลา ไหว้พระแล้วนักท่องเที่ยวจะได้ชมลูกระเบิดโบราณใน สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ที่ยังคงเก็บไว้เป็นอนุสรณ์สถานจนทุกวันนี้ และสามารถนั่งพักผ่อนชมและให้อาหารปลาที่ "วังมัจฉา" ที่มีปลาตะเพียนเงินและปลาตะเพียนทองชุกชุม ทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาที่มีให้บริการอยู่ริมคลอง มีตลาดน้ำที่มีเรือพายขายอาหารหลากหลายให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้เลือกชิม มีเรือถีบให้บริการถีบเรือเล่นตามลำคลองอีกด้วย การเดินทาง ไปตามเส้นทางสายสมุทรสงคราม-บางนกแขวก (เส้นทางเดียวกับไปตลาดน้ำอัมพวา) จากตัวอำเภอบางคนทีไปประมาณ 5 กิโลเมตร ผ่านอาสนวิหารแม่พระบังเกิด ข้ามสะพานบางนกแขวก จะเห็นป้ายวัดอยู่ด้านขวามือ ด้านซ้ายเป็นปากทางเข้า บ้านปลาทับทิมแม่กลองรีสอร์ท ให้เลี้ยวขวาเข้าประมาณ 600 เมตร ก็ถึงวัดเจริญ มีรถประจำทางสายแม่กลอง-บางนกแขวก จากสถานีขนส่งสมุทรสงคราม ตั้งแต่เวลา 06.00-17.30 น. สอบถามเพิ่มเติมโทร 034-761370