สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด สมุทรสงคราม

      วัดแก่นจันทร์เจริญ

    รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :

    วัดแก่นจันทร์หรือวัดแก่นจันทร์เจริญ ตั้งอยู่ที่บ้านคลองขนมจีนใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นวัดเก่าแก่สร้างในปี พ.ศ. 2350 แต่เดิมเคยเป็นวัดร้างมาก่อน ต่อมาพระครูสุนธร สุตกิจ(หลวงพ่อโห้) อดีตเจ้าอาวาสวัดบางพลับซึ่งเป็นที่นับถือของชาวบ้าน ท่านได้จัดการดูแล บูรณปฏิสังขรณ์ และก่อสร้างใหม่เป็นระยะเวลา 30 ปีเศษ วัดแก่นจันทร์เจริญจึงได้เจริญรุ่งเรืองมาจนทุกวันนี้ สิ่งสำคัญของวัดที่ควรชมและนมัสการคือ พระพุทธรูปในอุโบสถหลังเก่า เป็นพระปูนปั้นลงรักปิดทอง หน้าตักกว้าง 2 ศอก สูง 2 ศอก 1 คืบ 5 นิ้ว และพระพุทธรูปโบราณอื่นๆ ส่วนในอุโบสถหลังใหม่มีพระพุทธรูปขัด พระพุทธรูปจำลองเป็นพระประธาน ในส่วนผนังของอุโบสถหลังใหม่มีภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 1 – 9 ซึ่งมีเพียงวัดเดียวในจังหวัดสมุทรสงคราม ฝีมือวาดภาพดีมาก และที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของวัดแห่งนี้ก็คือ ในวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10 หรือประมาณเดือนกันยายนของทุกปี จะมีประเพณีตักบาตรขนมครก-น้ำตาลทราย ของวัดแก่นจันทร์เจริญ ซึ่งได้จัดต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลากว่า 80 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2473 โดยชาวบ้านจะนำข้าวสารมาหมักค้างคืนไว้ รุ่งเช้าก็จะช่วยกันโม่แป้ง เก็บมะพร้าวมาคั้นกะทิสด บ้างก็ขนถ่านมาใช้ติดเตา หลังจากนั้นก็ช่วยกันหยอดแป้งทำขนมครก และร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์ ปัจจุบันมีการเพิ่มรูปแบบไปบ้าง เช่น มีการประกวดทำขนมครก การแสดงระบำขนมครก การสาธิตขั้นตอนการทำขนมครกจากนักเรียน การแข่งขันการขูดมะพร้าวและกิจกรรมต่างๆเป็นที่สนุกสนานของชาวบ้านละแวกนั้นรวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วัดแก่นจันทร์เจริญ โทร. 0-3473-0760, 0-3476 -1510 หรือ อบต.บางพรม โทร. 0-3473-0516 หรือที่ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม โทร. 0-3475 2847-8 การเดินทาง วัดแก่นจันทร์เจริญเข้าได้สองทาง คือ ทางแรกเข้าทางถนนอัมพวา –บางคนที ใกล้ๆ วัดบางพลับ ผ่านคลองแก่นจันทร์ก็ถึงวัด หากออกจากวัดแก่นจันทร์เจริญเลี้ยวซ้ายประมาณ 1.5 กิโลเมตร จะพบถนนแม่กลอง – ดำเนินสะดวก ซึ่งเข้าตามเส้นทางนี้อีกทางหนึ่งก็ได้