สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด สมุทรสงคราม

      พิพิธภัณฑ์ขนมไทย

    รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :

    จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยความร่วมมือของเทศบาลตำบลอัมพวา บริษัท อุตสาหกรรมขนมไทย จำกัด และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตั้งขึ้นและดำเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เป็นต้นแบบของวิสาหกิจในชุมชน ใช้เป็นสถานที่ในการศึกษา อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา และยกระดับมาตรฐานสำหรับผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมขนมไทยในชุมชนอัมพวา ที่มีความพร้อมทางด้านวัตถุดิบทางธรรมชาติมากมาย และยังเป็นชุมชนต้นแบบของขนมไทย อันสามารถสะท้อนเรื่องราวในอดีตที่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี ทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับชุมชน พิพิธภัณฑ์ขนมไทยตั้งอยู่ ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นพิพิธภัณฑ์ขนมไทยที่มีชีวิตแห่งแรกของประเทศไทย เพราะทำให้เหมือนของจริงและสามารถสัมผัสได้ มีลักษณะเป็นห้องกว้างต่อเนื่องกันไป จัดแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อจัดแสดงจำลองขนมไทยและอาหารชนิดต่างๆ ขนมที่จัดแสดงจะมีตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ อาทิเช่น ขนมต้มแดงต้มขาว ขนมที่เป็นมงคล 9 อย่าง ขนมในโหลแก้ว ขนมหวานในหม้อดิน ขนมเชื่อมดองแช่อิ่ม ขนมน้ำแข็งไสเป็นต้น ความรู้เกี่ยวกับส่วนผสม วิธีการทำขนม และผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับขนมไทยในท้องถิ่น นอกจากนั้นอีกส่วนหนึ่ง ยังจัดแสดงพาหนะที่ใช้ในการขายขนมไทยแบบโบราณ เช่นขนมในรถเข็น จักรยานสามล้อพ่วงหาบเร่ และยังมีเรือจำลองจอดเรียงรายกันหลายลำ จัดเรียงของคาว ของหวานหลากหลาย ซึ่งสามารถเข้าไปนั่งในเรือเสมือนเป็นแม่ค้าเลยทีเดียว เปิดให้เข้าชมฟรี ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 การเดินทาง จากตัวเมืองสมุทรสงครามใช้เส้นทางหลวงหมายเลข325 เส้นทางเดียวกับไปอำเภอดำเนินสะดวก จนเมื่อวิ่งมาเรื่อยๆ จะพบสามแยกไฟแดงก็ให้เบี่ยงเข้าซ้ายเข้าอัมพวา จากทางแยกขับไปอีกประมาณ 800 เมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้า ถนนพวงสมบูรณ์ และวิ่งตรงเข้าไปจนสุดทางจะพบกับอาคารเอนกประสงค์เทศบาลอัมพวา ติดริมแม่น้ำแม่กลอง สอบถามรายละเอียดที่โทร 034-750350-1, 088-8658661