สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด ราชบุรี

      วัดถ้ำสาริกา

    รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :

    ถ้ำสาริกา ตั้งอยู่ที่ บ้านถ้ำสาริกา หมู่ 8 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เป็นถ้ำหนึ่งที่มีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตามบันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ว่า พระเจ้าตากสินฯ พร้อมไพร่พลจำนวน 500 คนแหกด่านกรุงศรีฯ เข้ามาพักแรมค้างคืนในถ้ำแห่งนี้ นำโดยนายทองด้วง หรือ รัชกาลที่ 1 ซึ่งในอดีตนายทองด้วงเคยดำรงตำแหน่งเป็นหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรีมาก่อน เมื่อทรงพักแรม 1 คืน และได้รวบรวมอาสาสมัครและเสบียงอาหารเพิ่มเติมแล้วออกเดินทางลัดเลาะไปตามชายฝั่งทะเล เพื่อไปตั้งก๊กที่เมืองจันทบุรี ต่อมา พ.ศ. 2433 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสถ้ำแห่งนี้ โดยเสด็จทางน้ำ แล้วมาขึ้นบกที่ท่าน้ำเกาะพลับพลา ณ ทุ่งธรรมเสน จังหวัดราชบุรี แล้วทรงนั่งช้างต่อมาพร้อมกับข้าราชบริพาร ตามลายแทงของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งในครั้งนั้นพ.ศ. 2399 ได้เสด็จทางเรือ เพื่อมาศึกษาบริเวณถ้ำแห่งนี้ตามบันทึกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จนกระทั่งปี พ.ศ. 2511 มีการสร้างปูชนีวัตถุ 2 รูป คือ พระสังกระจาย และพระสีวลี พร้อมสร้างบันไดขึ้นถ้ำจนแล้วเสร็จ สมัยก่อนมีฐานะเป็นเพียงสำนักสงฆ์ แต่เนื่องจากมีผู้แวะเวียนมาปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำ ต่อมาจึงได้รับอนุญาตจัดตั้งวัดถ้ำสาริกา เมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยนายทองเอิบ นางสมเชื้อ ใยพิมล ชาวกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินการ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ราว 22 ไร่ ทิศเหนือติดกับที่ดินเอกชน ทิศใต้ติดทางสาธารณประโยชน์ ทิศตะวันออกติดภูเขา ทิศตะวันตกติดทางสาธารณประโยชน์ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2543 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน 3 หลัง เป็นอาคารไม้ 1 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 หลัง นอกจากนี้มีหอระฆัง ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ พระเจดีย์ 1 องค์ และพระพุทธรูปปางต่างๆอีกจำนวนหนึ่ง ด้วยความโดดเด่นของวัดถ้ำสาริกา ที่สะอาดร่มรื่น มีต้นไม้นานาพันธุ์ ภายในถ้ำมีหินงอก หินย้อยสวยงาม และเป็นห้องโถงใหญ่ แยกเป็นถ้ำร้อน ถ้ำเย็นนี้เอง ทำให้ที่นี่เงียบสงบเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม จัดเป็นสถานที่ฝึกอบรมทางพระพุทธศาสนา และเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวได้นมัสการพระพุทธรูป และชมความงามหินงอกหินย้อยภายในถ้ำ วันเวลาเปิดทำการ ทุกวันตั้งแต่ 08.00 - 17.00 น.