สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด ราชบุรี

      วัดพระคริสต์หฤทัย

    รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :

    วัดพระคริสต์พระหฤทัย ตั้งอยู่ ม.2 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง ริมคลองแควอ้อม ซึ่งเป็นอำเภอที่เล็กที่สุดของจังหวัดราชบุรี อยู่ติดกับอำเภออัมพวาของจังหวัดสมุทรสงคราม โบสถ์คริสต์พระหฤทัยหรือโบสถ์วัดเพลงนั้นเป็นลูกวัดของอาสนวิหารพระแม่บังเกิดที่อำเภอบางนกแขวก และเป็นศูนย์กลางของชาวจีนคริสตัง (โรมันคาทอริก) ที่อยู่อาศัยในแถบวัดเพลงนี้ โบสถ์วัดเพลงแต่เดิมเป็นโบสถ์ไม้ ต่อมาได้มีการสร้างโบสถ์หลังปัจจุบัน มีอายุมากกว่า 100 ปี ตัวโบสถ์วัดเพลงตั้งอยู่ติดริมคลองแควอ้อม ด้านหน้าโบสถ์หันไปทางคลอง มีสถาปัตยกรรมตะวันตกเป็นแบบโกธิค ด้านหน้าโบสถ์มีอนุสาวรีย์พระหฤทัย ส่วนด้านใน มีแท่นบูชา บัลลังก์ธรรมาสน์ไม้เก่า รูปปั้นสาวกของพระเยซู ตัวกำแพงประดับด้วยกระจกสี ทั้งหมดนำเข้ามาจากทางยุโรปในสมัยนั้น ส่วนที่มีชื่อเรียกว่าโบสถ์วัดเพลงนั้น มาจากชื่ออำเภอวัดเพลง ที่มีประเพณีชอบเล่นเพลง มีทั้งกล่อมเด็ก เพลงเรือ และเพลงปรบไก่ที่ขึ้นชื่อ จนได้ชื่อของอำเภอว่า “วัดเพลง” แต่ก่อนถ้าล่องเรือผ่านมาในคลองก็จะได้ยินเสียงเพลง ทั้งเพลงกล่อมเด็กและเพลงพื้นบ้านดังมาจากบ้านเรือนและใต้ถุนเรือ ปัจจุบันยังคงบรรยากาศสงบ ร่มเย็น ตามวิถีชนบทบ้านสวนริมคลองเอาไว้ได้อย่างน่าประทับใจ บางครั้งหากมีโอกาสดีๆอาจพบเห็นชาวสวนเก็บมะพร้าวร้อยพวงยาวลากตามร่องสวน กรรมวิธีขนส่งพืชผลแบบพื้นบ้านที่หาชมได้ยาก เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 08.00 – 17.00 ไม่เสียค่าเข้าชม แต่หากต้องการเยี่ยมชมภายในโบสถ์ควรติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า เนื่องจากตามปกติจะไม่ได้เปิดให้ชมด้านในยกเว้นจะขอเป็นกรณีหลังมีพิธี ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06.15 น. ทุกวันเสาร์ เวลา 19.30 น. วันศุกร์ต้นเดือน เวลา 19.30 น.วันอาทิตย์ มิสซาฯ เช้า เวลา 06.30 น. มิสซาฯ สาย เวลา 09.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม วัดพระหฤทัย โทร. 0-9913-9383, 0-3239-9277 ติดต่อชมรมดอกประยงค์สานฝัน โทร. 0-3231-9657 หรือ ที่ว่าการอำเภอวัดเพลง โทร. 0-3239-9471 การเดินทาง จากถนนมนตรีสุริยวงศ์ เลียบแม่น้ำแม่กลองไปจนสุดถนนสาย 3088 มุ่งหน้าไป อ.วัดเพลง จะอยู่ก่อนถึงที่ว่าการอำเภอวัดเพลง มีทางเข้าทางซ้ายมือ