สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด จันทบุรี

   พุทธอุทยานวัดชากใหญ่

  รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :

  "พุทธอุทยานมหาปทุมวิทยาญาณสัมปันโน ในบริเวณวัดชากใหญ่ ภายในบริเวณวัดมีต้นไม้ใหญ่เต็มพื้นที่กว่า 50 ไร่ ให้บรรยากาศร่มรื่นเย็นสงบตั้งแต่เข้าสู่บริเวนพุทธอุทยานมหาปทุมวิทยาญาณสัมปันโน

  วัดชากใหญ่ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2498 โดยพระธรรมวิสุทธิมงคล เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม แต่เดิมพื้นที่แห่งนี้เป็นป่าไม้ใหญ่ มีต้นไม้นานาพันธุ์ มีเพียงกุฏิทำด้วยใบจาก จนถึงปีพ.ศ. 2508 พระอธิการธรรมรัติ ได้มาจำพรรษาอยู่ ณ ที่แห่งนี้และได้ศุภนิมิตว่ามีเทพเทพีมาบอกให้ท่านจำพรรษาอยู่ที่นี่ตลอดไป ในอนาคตจะมีถาวรวัตถุเกิดขึ้นเพื่อเสริมบารมีท่าน ต่อมาจึงมีผู้ใจบุญสร้างถาวรวัตถุภายในวัดเป็นจำนวนมาก จนกลายเป็นพุทธอุทยานสมคำพยากรณ์ ภายในพุทธอุทยานฯ มีพุทธประติมากรรมอันยิ่งใหญ่อลังการ เป็นเรื่องราวขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนาโปรดบุคคลต่าง ๆ ตามพุทธประวัติ ซึ่งล้วนเป็นประติมากรรมมีลักษณะที่สวยงาม ซึ่งนอกจากประติมากรรมต่างๆ ที่จัดแสดงไว้ให้เห็นแล้ว ยังมีแผ่นป้ายอธิบายเรื่องราวรายละเอียดตามพุทธประวัติของประติมากรรมนั้น ๆ ทำให้เข้าใจรายละเอียดได้อย่างลึกซึ้ง

  นอกจากเราจะได้ชมประติมากรรมพุทธประวัติภายในอุทธยานฯ แล้ว เรายังจะได้สักการะพระพุทธรูปปางไสยาสน์ และพระพุทธรูปปางนาคปรก เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราและครอบครัวอีกด้วย

  สถานที่แห่งนี้มีบรรยากาศที่เงียบสงบร่มรื่น เนื่องจากมีต้นไม้ใหญ่นานาพันธุ์ปลูกผสมผสานกับต้นยางพาราได้อย่างลงตัว ซึ่งหากเดินชมจนทั่ว จะพบว่ากุฏิของสงฆ์ใช้ใบจากมุงหลังคาและมุงเป็นผนัง ซึ่งพระอาจารย์มหาบัวให้พระสงฆ์อยู่เพื่อปฏิบัติธรรม สำหรับการเข้าชมพุทธอุทยานวัดชากใหญ่นั้น ไม่มีค่าธรรมเนียมเข้าชม เปิดให้เข้าไปสัมผัสความเป็นมาของพุทธศาสนาทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. การเดินทางมาตามทางหลวงหมายเลข 3149 จาก ถ.สุขุมวิท ผ่านทางเข้าน้ำตกพลิ้ว แล้วเลี้ยวขวาที่สามแยกแรก (ทางเข้า อ.แหลมสิงห์) ตรงไปประมาณ 500 เมตร วัดอยู่ขวามือ "