สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด จันทบุรี

   วัดพลับ

  รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :

  วัดพลับ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ห่างจากค่ายเนินวงประมาณ 1 กิโลเมตร สังเกตป้ายบอกทางเข้าทางซ้าย

  ตามหลักฐานทางโบราณคดี สันนิษฐานว่าพื้นที่ชุมชนวัดพลับและบ้านบางกะจะ มีอายุในราว พ.ศ. 2300 และบริเวณดังกล่าวเคยเป็นบริเวณที่กองทัพของพระเจ้าตากสินมหาราชใช้พักไพร่พล

  วัดพลับจึงเป็นวัดเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย และ เป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาก่อนที่จะเข้าตีเมืองจันท์ โดยมีการสร้างพระยอดธง และประพรมน้ำมนต์เพิ่มขวัญกำลังใจให้ทหารในกองทัพ

  วัดพลับถือเป็นวัดที่มีสิ่งก่อสร้างภายในวัดที่น่าสนใจมากมาย เช่น ตู้พระไตรปิฎกไม้ลงรักปิดทองที่มีการเขียนลายรดน้ำศิลปะแบบอยุธยาตอนปลาย เจดีย์ทรงปรางค์ที่สร้างเมื่อ พ.ศ. 2441 หอพระไตรโบราณกลางน้ำ เป็นเรือนไม้ หลังคาสองชั้นทรงจั่ว มีระเบียงรอบหอ สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเล่าขานว่า พระเจ้าตากใช้น้ำจากบ่อนี้มาทำพิธี เจดีย์กลางน้ำ เป็นเจดีย์ทรงระฆังรูปแบบรัตนโกสินทร์ และวิหารไม้หลังคาทรงจัตุรมุข ที่มีอายุนับร้อยปี ภายในประดิษฐานพระประธานปางบำเพ็ญทุกรกิริยา ฯลฯ
  ด้านหลังวัดเคยมี “สำซ่าง” ซึ่งเชื่อว่าเหลืออยู่ที่วัดนี้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น เป็นที่เผาศพแบบโบราณ มีลักษณะเป็นหลังคาลดชั้น 5 ชั้น ยอดแหลมมุงด้วยกระเบื้องเกล็ดเต่า (กระเบื้องดินเผาปลายตัดเป็นมุมแหลม ผิวด้านสีแดงตามเนื้อดิน ใช้มุงหลังคาโบสถ์ วิหาร) แต่ปัจจุบันพังทลายลงไปแล้ว

  นอกจากนี้ ก็ยังมีพระอุโบสถ ที่ถูกใช้เป็นสถานที่ปลุกเสกมุรธาภิเษก หรือน้ำพระพุทธมนต์ สำหรับรดพระเศียรในพระราชพิธีราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ (รวมถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วย) เนื่องจากวัดพลับมีโบราณสถานและโบราณวัตถุภายอันล้ำค่ามากมาย ควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบไป ดังนั้นจึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523

  นักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจ สามารถเข้าเยี่ยมชมและสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ได้ทุกวัน เวลา06.00 - 18.00 น. ไม่มีวันหยุด โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเข้าเยี่ยมชมแต่อย่างใด

  นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมายังวัดพลับโดยใช้เส้นทางเดียวกับโบราณสถานค่ายเนินวง ตามเส้นทาง 3146 เลยสามแยก (ไปเส้นทาง 3147) ประมาณ 1 กิโลเมตร จะพบสามแยกบางกะจะ ให้เลี้ยวขวา ไปตามทางอีก 1.4 กิโลเมตร จะพบวัดอยู่ตรงทางแพร่งฝั่งซ้าย และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 039-303-298-9