สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด จันทบุรี

   เจดีย์เขาพลอยแหวน

  รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :

  เขาพลอยแหวน เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี สาเหตุที่ชาวบ้านเรียกว่า เขาพลอยแหวน เนื่องจากตำบลแห่งนี้มีภูมิประเทศเป็นที่ราบและเนินเขา บริเวณโดยรอบมีแร่พลอยสีต่าง ๆ เกิดขึ้นโดยทั่วไป เช่น บุษราคัม มรกต ทับทิม วัดเขาพลอยแหวนเป็นวัดเล็กๆ ตั้งอยู่เชิงเขาพลอยแหวน หมู่ 4 บ้านห้วยระกำ ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ สร้างโดยพระยาจันทบุรี ภายในวัดมีบันไดขึ้นสู่ยอดเขา ซึ่งเป็นที่ตั้งของเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และมณฑปพระพุทธบาท วัดแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปี พ.ศ. 2530 ที่นี่มีสถานที่น่าสนใจอยู่นั้นก็คือ เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและมณฑปพระพุทธบาท

  เจดีย์ เป็นเจดีย์ทรงกลมแบบลังกา สูง 15 เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ.2379 ตามหลักฐานศิลาจารึกบนยอดเขาที่สร้างเจดีย์จารึกไว้ว่า สร้างวันที่ 711 จุลศักราช 1198 ปีวอก เป็นอิฐถือปูนขนาดกว้าง 4 วา ยาว 6 วา 3 ศอก รัชกาลที่ 5 ได้โปรดเกล้าให้พระยาพิชัยธิบดีศรี รณรงค์ฤาชัย (พระยาจันทบุรี) บรรจุพระบรมธาตุมีนามว่า ""รัตนคีรีเจดีย์"" ปัจจุบันได้บูรณะซ่อมแซมเป็นฐานกว้าง 6 วา ยาว 7 วา 3 ศอก

  มณฑป ตั้งอยู่บนยอดเขาใกล้กับเจดีย์ มีฐานมณฑปกว้าง 4 วา 2 ศอก เป็นรูปจตุรมุข สูง 7 วา ในมณฑปประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2471 โดยสร้างแทนพระพุทธบาทเดิม ซึ่งเป็นพระพุทธบาทศิลาแลงที่แตกหักแต่ยังคงเก็บรักษาไว้

  จุดชมวิว ณ บริเวณ ยอดเขาพลอยแหวน เดินขึ้นบันไดจำนวน 600 ขั้น เป็นจุดชมวิวสามารถมองได้รอบเมืองจันทบุรี ทางขึ้นแวดล้อมด้วยป่าเขียวชอุ่ม จากบริเวณยอดเขาจะมองเห็นตัวเมืองที่บริเวณเชิงเขาสระบาปที่อยู่ทางทิศตะวันตก และยังเห็นชายหาดแหลมสิงห์อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนด้านตะวันออกเฉียงเหนือจะเห็นสวนผลไม้ของชาวบ้านปลูกเรียงรายสวยงาม

  การเดินทางมาวัดเขาพลอยแหวน
  จากตัวเมืองจันทบุรีใช้ถนนท่าแฉลบ ไปจนผ่านบ้านทำเนียบ เมื่อถึงกิโลเมตรที่ 3 ให้เลี้ยวขวาใช้ทางหลวงหมายเลข 3147 ผ่านค่ายเนินวงไปประมาณ 2 กิโลเมตร พบสถานีอนามัยทางซ้ายให้เลี้ยวขวาทางแยกเข้าสถานีฯไปอีก 2 กิโเมตรจะถึงบริเวณวัด