สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด ชุมพร

      ศูนย์ศึกษาธรรมชาติทางทะเล (เขาเจ้าเมือง)

    รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :

    เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ให้ความรู้ความเข้าใจแก่เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดค่ายเยาวชน การจัดนิทรรศการถาวร นิทรรศการเคลื่อนที่ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณศูนย์ศึกษาฯ และบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ การตั้งเต็นท์พักแรม การดำน้ำลึก และน้ำตื้น การพายเรือคายัค