สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด ชุมพร

      สันทรายบางเบิดและโครงการส่วนพระองค์บางเบิด

    รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :

    เป็นที่ดินส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2541 โดยมีพระราชประสงค์ให้สถานที่แห่งนี้เป็นทั้งห้องเรียนธรรมชาติระบบนิเวศวิทยา และเป็นแหล่งศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาส่งเสริมอาชีพชาวบ้าน พื้นที่โครงการอยู่ติดกับชายทะเล