สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด นครศรีธรรมราช

      ชุมชนกลุ่มทะเลหมอกกรุงชิง

    รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :

    สัมผัสทะเลหมอกยามเช้า ณ จุดชมวิวทะเลหมอกบนยอดเขาเหล็ก บ้านกรุงชิง อำเภอนบพิตำ ออกแรงเดินขึ้นเขาเพียงเล็กน้อยก็ได้ชมทะเลหมอกที่ถูกสายลมพัดเป็นระลอกผ่านซอกเขา ภาพทุกช็อตจึงสวยงามโดยไม่ต้องพึ่งเทคนิคพิเศษแต่อย่างใด พร้อมดื่มด่ำกับเครื่องดื่มร้อน ขนมพื้นบ้าน รับฟังเรื่องราวความเป็นมาของเขาเหล็กและประวัติพื้นที่กรุงชิง ที่มีประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้ด้านความคิดการปกครองเคยถูกปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย จากวิทยากรชุมชนของกลุ่มทะเลหมอกกรุงชิงกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ปี 2551 สามารถชมทะเลหมอกได้ตลอดปี ช่วงที่สวยที่สุด เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ระหว่างเวลา 05.00 – 08.00 น. สอบถามข้อมูลติดต่อ กลุ่มทะเลหมอกกรุงชิงกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โทร.08-1080-1441