สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด นครศรีธรรมราช

      พระพุทธสิหิงค์

    รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :

    ตั้งอยู่ระหว่างศาลากลางจังหวัดและศาลจังหวัด เดิมเป็นหอพระประจำวังของเจ้าพระยานคร (น้อย) ภายในแบ่งออกเป็นสองตอน ตอนหน้าประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองนคร เชื่อกันว่าองค์แท้ มี 3 องค์ในไทย โดยประดิษฐาน ณ พระที่นั่งพุทไธศวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงเทพมหานคร วัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่ และหอพระพุทธสิหิงค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พระลากเงิน และพระลากทอง ส่วนตอนหลังเป็นที่บรรจุอัฐิของสกุล ณ นคร พระพุทธสิหิงค์ที่เมืองนครเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขัดสมาธิเพชร แบบขนมต้ม มีพระพักตร์กลม อมยิ้ม พระอุระอวบอ้วน หล่อด้วยสัมฤทธ์ ปิดทอง หน้าตักกว้าง ๑๔ นิ้ว สูง ๑๖.๘ นิ้ว นับเป็นพระพุทธรูปสำคัญ คู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณกาล ทุกวันสงกรานต์จะมีการอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์เพื่อให้ประชาชนได้สักการะและสรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล เปิดให้เข้าชมในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 –16.30 น.