สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด นครศรีธรรมราช

      อ่าวท้องหยี

    รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :

    อ่าวท้องหยีตั้งอยู่ในอำเภอขนอมอยู่ถัดจากหาดในเพลา ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางใต้สุดของทะเลขนอม มีพื้นที่อยู่ในวงล้อมของเขาเพลาและเขากลาง ทำให้ชายหาดสงบเงียบและเป็นส่วนตัว สภาพแวดล้อมเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์ เหมาะสำหรับการพักแรมแบบแค้มปิ้ง ชายหาดเป็นหาดทรายสลับกับโขดหิน เหมาะแก่การเล่นน้ำ ทางตอนใต้ของอ่าวมีแนวปะการัง จึงมีฝูงปลาชุกชุม มีที่พักไว้บริการนักท่องเที่ยว